Daniel Łopaciński - radca prawny

Ukończył Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w 2001 r. W latach 2002-2008 pracował w kancelariach prawnych we Wrocławiu. W 2008 r. rozpoczął indywidualną praktykę zawodową.
Zdobyte doświadczenie zawodowe, ze względu na charakter prowadzonych spraw obejmuje przede wszystkim sferę szeroko pojętego prawa cywilnego, w szczególności prawa zobowiązań, prawa gospodarczego i prawa pracy.
Kolejną gałęzią prawa będącą w kręgu zainteresowań mec. Daniela Łopacińskiego jest prawo żywnościowe i weterynaryjne. W tej dziedzinie, jak również w zakresie postępowania administracyjnego, poza obsługą prawną, prowadzi szkolenia i wykłady.
Odrębną dziedziną, w której mec. Daniel Łopaciński posiada wieloletnie doświadczenie jest prawo procesowe, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań sądowych w sporach pomiędzy przedsiębiorcami.