Świadczona pomoc prawna ma na celu zaproponowanie Klientowi takich rozwiązań, które zapewnią poczucie pewności w procesie podejmowania decyzji gospodarczych, tak w zakresie propozycji ewentualnych zmian w zakresie formy prawnej wykonywanej działalności gospodarczej, jak i rozwiązań kontraktowych zabezpieczających bieżące i długoterminowe interesy.

Zakres doradztwa - z uwzględnieniem regulacji prawa unijnego - obejmuje między innymi: