Prawo żywnościowe, weterynaryjne i sanitarne

Doradztwo prawne dla przedsiębiorstw działających na rynku spożywczym świadczone jest w zakresie unijnego i krajowego prawa żywnościowego, unijnego prawa regulującego sprawy postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego, krajowego prawa sanitarnego i krajowego prawa weterynaryjnego.
Pomoc prawna w przedmiotowym zakresie obejmuje wspierania bieżącej działalności gospodarczej przez: