Windykacja wierzytelności

W ramach postępowania windykacyjnego prowadzone są czynności przedprocesowe, polegające w szczególności na prawidłowym pod względem prawnym wezwaniu dłużnika do zapłaty, negocjacjach sposobu oraz terminu spłaty należności przez dłużnika oraz nadzór nad terminowością dokonywanych przez dłużnika spłat.

W przypadku braku skutecznych możliwości wyegzekwowania należności od dłużnika sprawa kierowana jest na drogę postępowania sądowego, a następnie do egzekucji komorniczej.