Optymalizacja - podatek dochodowy

Na każdym etapie windykacji Kancelaria wskazuje sposoby na wykorzystanie posiadanych przez Klienta wierzytelności w celach optymalizowania opodatkowania w podatkach dochodowych (od osób fizycznych oraz prawnych) poprzez m.in. stosowanie odpisów aktualizujących, dokumentowania nieściągalności wierzytelności, jak również zastosowanie innych narzędzi prawnych i podatkowych pozwalających zmniejszyć obciążenia firmy powstałe w związku z brakiem płatności.