Prawo pracy

Doradztwo w zakresie prawa pracy w zakresie indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy, w tym w szczególności przygotowywanie: