Prawo zamówień publicznych

Doradztwo w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na każdym jego etapie, od momentu przygotowania dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania aż do pomocy w razie prowadzenia sporów arbitrażowych i sądowych, w tym w szczególności: