Ubezpieczenia majątkowe

Doradztwo prawne obejmuje pomoc przy przy zawieraniu umów ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Ponadto, prowadzimy sprawy związane z dochodzeniem i wypłatą odszkodowań, min. w związku z powstaniem szkód w majątku trwałym lub środkach obrotowych przedsiębiorstwa.