Zastępstwo prawne i procesowe

Pomoc prawna obejmuje inicjowanie postępowań i występowanie w imieniu Klienta w sprawach zawisłych przed:

Wspieramy również naszych Klientów w procesie zawierania kontraktów poprzez udział w negocjacjach lub reprezentację Klienta w takich negocjacjach.